Stichting Anticonceptie Nederland

Doelstellingen | Beleidsplan | Deze website | Bestuur | Directie | Financiering | Adres | ANBI

Doelstellingen

De Stichting Anticonceptie Nederland (SAN) werd opgericht met als belangrijkste doelstelling het bevorderen van de kennis omtrent anticonceptie. De Stichting tracht deze doelstellingen onder meer te verwezenlijken door:

Tijdens de oprichtingsvergadering op 4 juli 1997 werden deze doelstellingen vastgelegd. Bovendien werd door de eerste bestuursvoorzitter prof.dr.J.M.W.M.Merkus gesteld dat de Stichting Anticonceptie Nederland in de uitvoering van deze doelstellingen garant dient te staan voor volstrekte objectiviteit en onafhankelijkheid.

Beleidsplan

In het meerjarig beleidsplan wordt aangegeven op welke wijze de SAN haar doelstellingen probeert te bereiken >>>

Deze website
 

De missie van deze website is om actuele en zo volledig mogelijke informatie te verschaffen over anticonceptie, zowel aan gebruikers van anticonceptie alsook aan beroepsbeoefenaren. Door deze missie ondersteunt de website de doelstellingen van de SAN zoals die hierboven zijn verwoord.
De auteur, ontwerper en webmaster van de website is de oprichter van de SAN dr.R.J.C.M.Beerthuizen, gynaecoloog (niet-praktiserend). De inhoud komt grotendeels overeen met de inhoud van het boek 'Anticonceptie op maat' en is zoveel mogelijk ingericht overeenkomstig evidence-based onderzoek. Hierbij worden de NHG-standaard Anticonceptie (update 2020) en de WHO guidelines: Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use Fifth Edition 2015 daar waar mogelijk op deze website geÔmplementeerd. De webserver wordt gehuurd van Xenolabs Europe. De website van de SAN is bereikbaar via de volgende domeinnamen: www.anticonceptie-online.nl; www.anticonceptie-advies.nl; www.anticonceptie.org; en www.depil.net.
 

Bestuur

 

 

Dr Rik HW van Lunsen, voorzitter. Arts-seksuoloog NVVS Hoofd Afdeling Seksuologie& Psychosomatische Gynaecologie, AMC, Universiteit van Amsterdam.

Speciale interesse: anticonceptie en seksualiteit; voorlichting en preventie van ongewenste zwangerschap, abortus en seksueel overdraagbare aandoeningen; hormonen en seksualiteit.

Ex voorzitter Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS), voorzitter Nederlands Vlaamse Federatie Seksuologie (NVFS),hoofdopleider Opleiding Seksuologie RINO NH, hoofdopleider opleiding voor Sense medewerkers(ASH RINO NH)

dr.F.J.M.E.Roumen, secretaris. Gynaecoloog-perinatoloog n.p. en voormalig opleider Atrium Medisch Centrum, Heerlen.

Voormalig voorzitter Concilium Obstetricum et Gynaecologicum van de NVOG;  voorzitter van de Centrale Opleidings Commissie Atrium medisch centrum Heerlen; lid van de NVOG;  lid van de werkgroep Anticonceptie van de NVOG; lid van de DSRM; lid van de ESC; Lid van het "Editorial Team" van het European Journal of Contraception and Reproductive Health Care; lid van de ESHRE; lid van de ARHP (The Association of Reproductive Health Professionals)

dr.P.C.Scholten, penningmeester. Gynaecoloog Diakonessenhuis Utrecht.

Lid van het bestuur van de NVOG, voorzitter van de Stichting Gynaecongres en lid van de NVOG werkgroep anticonceptie

Directie

 

dr.R.J.C.M.Beerthuizen, directeur en webmaster, gynaecoloog niet praktiserend, auteur van deze website.

Speciale interesse: Anticonceptie

Lid van de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie); boardmember, webmaster en treasurer van de ESC (European Society of Contraception); Chairman of the contraception editorial board of the ObGyn.net; Lid "Editorial Board" European Journal of Contraception and Reproductive Health Care; Lid van de ARHP (The Association of Reproductive Health Professionals)

F.T.A.Beerthuizen - Vermeulen, manager logistiek

Financiering

De Stichting Anticonceptie Nederland is voor zijn financiering met name afhankelijk van donaties en projectsponsoring. Bij gesponsorde activiteiten is steeds sprake van multisponsoring. Sponsors worden per project uitgenodigd activiteiten te ondersteunen middels het beschikbaar stellen van oefenmaterialen en trainers als ook een beperkte financiŽle bijdrage aan organisatiekosten. In 2014 werd sponsoring verstrekt door o.a. Merck Sharp & Dohme (MSD), Bayer BV, Titus Healthcare en Willpharma. Sponsors hebben geen inspraak in de inhoudelijke samenstelling van cursussen, symposia en voorlichtingsmateriaal. De leden van bestuur en directie hebben geen financiŽle belangen bij de farmaceutische industrie. 
Deze website wordt uitsluitend gefinancierd vanuit de algemene middelen van de SAN. Omdat de website geheel in eigen beheer wordt onderhouden bedragen de totale kosten niet meer dan ca. Ä 600 op jaarbasis. 

De financiŽle jaarverslagen vanaf 2014 zijn hier te downloaden

De Stichting Anticonceptie Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN/fiscaal nummer ANBI 805738757.

De door de belastingdienst hiervoor vereiste gegevens zijn op deze pagina te vinden.  Gedetailleerde gegevens zijn ook te vinden in de Goede Doelen Monitor (info wordt binnenkort bijgewerkt)

Meer informatie over ondersteuning van de Stichting Anticonceptie Nederland vindt U op de pagina donaties >>>

Stichting Anticonceptie Nederland

B.Stegemanstraat 28, 7101 AS Winterswijk

E-mail info@anticonceptie-online.nl

Tel 0543 530927 b.g.g. 0543 532185 Mob 06 1805 9484

 

Bankrekening ABN-AMRO (IBAN) NL96ABNA0406643105 Inschrijving K.v.K. Arnhem nr. 41042796

 

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 30 juni 2021

home copyright disclaimer privacy