Disclaimer

De inhoud van de website van de Stichting Anticonceptie Nederland is met de uiterste zorg samengesteld. Ook in de toekomst zal getracht worden de inhoud overeenkomstig de ontwikkelingen op het gebied van anticonceptie regelmatig aan te passen. Ondanks de grote zorgvuldigheid kan geen enkele aansprakelijkheid  door de Stichting Anticonceptie Nederland worden erkend, die het gevolg is van het opvolgen van de adviezen en aanbevelingen die op deze website worden gegeven. De Stichting Anticonceptie Nederland aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de juistheid en inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen via hyperlinks.

De informatie, aangeboden op de website van de Stichting Anticonceptie Nederland is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de bestaande relatie tussen patiŽnt/site bezoeker en zijn/haar hulpverlener.

Copyrightģ

Het copyright van de inhoud van deze website berust bij de Stichting Anticonceptie Nederland. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.

©2002 - 2022 Stichting Anticonceptie Nederland.

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 21 februari 2022

home privacy

(terug naar pil vergeten)