Inleiding

professioneel advies

In dit gedeelte van de website treft U aktuele en uitgebreide informatie aan over de diverse aspecten van geboorteregeling, waarmee U in de dagelijkse praktijk kunt worden geconfronteerd.

Wat te adviseren bij bijwerkingen van de pil wordt op de betreffende pagina overzichtelijk uiteengezet. Ook mogelijke bijwerkingen van intra-uteriene middelen worden uitgebreid besproken.

Gedurende de afgelopen jaren zijn door de Stichting Anticonceptie Nederland meerdere bij- en nascholingscursussen georganiseerd. Voor alle georganiseerde cursussen werd accreditatie verkregen. De cursussen zijn steeds goed gewaardeerd, gemeten aan de evaluatie's van de deelnemers. Een overzicht van het cursusaanbod alsmede een aanvraagformulier voor meer informatie treft U aan op de pagina bij- en nascholing

Welke maatregelen moeten er genomen worden alvorens intra-uteriene anticonceptie toe te passen. Algemene richtlijnen alsmede de specifieke insertietechnieken van traditionele koper IUDs, het koperimplantaat Gynefix en het intra-uteriene hormoonafgevend systeem Mirena worden in woord en beeld beschreven.

Het subdermale hormoonimplantaat Implanon vereist voor het inbrengen een speciale aan te leren techniek. Correcte plaatsing is essentieel om het implantaat eenvoudig weer te kunnen verwijderen. Adviezen worden gegeven als het implantaat bij palpatie niet meer te lokaliseren is.

De adviezen van de WHO zijn een Nederlandse bewerking van de vijfde editie van het WHO-rapport: Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use Fifth Edition 2015. Hierin worden adviezen gegeven over verantwoorde anticonceptie bij diverse ziekten en aandoeningen zoals diabetes, epilepsie, hart- en vaatziekten, overgewicht, leeftijd e.a.

Mocht U op de website niet het antwoord vinden op de vragen of problemen waarmee U geconfronteerd wordt dan kunt U per email de vraag voorleggen. Zo mogelijk ontvangt U binnen 24 uur een professioneel advies.

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 19 oktober 2015

home disclaimer copyright