Nieuwsbrief 19 oktober 2010

onderzoek naar bijwerkingen generieke anticonceptiepillenlanger leven met de pilImplanon NXT: radiopaak; nieuwe inserterkoperspiraal T-safe Cu 380A weer verkrijgbaarcontact voor de pers
 
Onderzoek naar bijwerkingen generieke anticonceptiepillen

Sinds enige jaren zijn van een groot aantal orale anticonceptiva (anticonceptie pillen) de patenten verlopen. Dat betekent dat ieder farmaceutisch bedrijf pillen met dezelfde werkzame bestanddelen op de markt mag brengen. Omdat voor deze producten geen kostbaar onderzoek nodig is zijn deze preparaten, die ook wel generieken worden genoemd goedkoper. Soms zijn deze pillen exact hetzelfde, maar bij veel generieken worden andere zogenaamde hulpstoffen gebruikt. 

Regelmatig bereiken ons vragen over bijwerkingen, die optreden nadat -meestal door de apotheker- het oorspronkelijke preparaat ongevraagd werd vervangen. 
De Stichting Anticonceptie Nederland wil uitzoeken of dit probleem zich vaker voordoet. 
Het invullen van een korte vragenlijst (2 minuten) helpt ons om een inschatting te maken over de omvang van dit probleem. Het is van het grootste belang dat ook degenen, die geen veranderingen hebben opgemerkt (niet alle generieken hebben andere hulpstoffen), de vragenlijst invullen. Onder degenen die de lijst ingevuld hebben zullen 25 SAN pennen worden verloot. 

naar de vragenlijst >>>

^

Langer leven met de pil
In de British Medical Journal zijn de resultaten gepubliceerd van een prospectieve cohort studie, die in 1968 werd gestart om meer inzicht te krijgen op de lange termijn effecten van het gebruik van orale anticonceptiva (de pil).
Aan deze studie namen 1400 huisartsenpraktijken deel verspreid over het Verenigd Koninkrijk. In deze studie werden 46.112 vrouwen geobserveerd over een periode van 39 jaar. De resultaten van 378.006 geobserveerde vrouwjaren bij vrouwen die nooit een pil gebruikten werden vergeleken met de resultaten van 819.175 vrouwjaren bij vrouwen die voor langere of kortere termijn de pil hadden gebruikt.
Gedurende deze periode van 39 jaar overleden 1747 vrouwen in de groep die nooit een pil hadden gebruikt en 2864 vrouwen in de groep die voor kortere of langere termijn de pil gebruikten.
Bij statistische analyse bleek het relatieve risico om te overlijden bij pilgebruiksters 0,88 (betrouwbaarheidsinterval 0,82 - 0,93) t.o.v. niet pilgebruiksters. Dit betekent dat er bij pilgebruiksters in deze periode in absolute aantallen 52 per 100.000 vrouwjaren minder vrouwen zijn overleden dan bij niet pilgebruiksters.
De geringere kans om te overlijden doet zich voor bij de volgende aandoeningen:
  • colon- en rectum carcinoom
  • endometriumcarcinoom (kanker van het baarmoederlichaam)
  • ovariumcarcinoom (eierstokkanker)
  • alle gynaecologische kankers gecombineerd
  • alle aandoeningen die in verband staan met de bloedsomloop
  • ischaemische hartziekte
  • alle andere aandoeningen
In de groep pilgebruiksters bleek wel een licht verhoogde sterfte ten gevolge van gewelddadige dood.
Bij vrouwen jonger dan 45 jaar, die 5-9 jaar tevoren voor het laatst de pil gebruikten werd eveneens een licht verhoogde kans op overlijden geobserveerd vergeleken met vrouwen die nooit een pil hadden gebruikt, maar deze verschillen verdwenen als de periode na het stoppen met de pil groter werd. 
De auteurs komen op grond van de bevindingen tot de conclusie dat het gebruik van de pil meer voordelen dan nadelen biedt. 
Referentie: Hannaford PC, Iversen L, Macfarlane TV, Elliott AM, Angus V, Lee AJ. Mortality among contraceptive pill users: cohort evidence from Royal College of General Practitioners'Oral Contraception Study. BMJ 2010;340:c927doi:10.1136/bmj.c927

^

Implanon NXT: radiopaak; nieuwe inserter
Per 1 september 2010 is Implanon vernieuwd. De Implanon NXT kenmerkt zich door een vernieuwde met één hand te bedienen applicator, waarin het Implanonstaafje is voorgeladen.
Door dit nieuwe systeem is het kwijtraken van het staafje t.g.v. een onzorgvuldige voorbereiding niet meer mogelijk. Ook intermusculaire i.p.v. subcutane plaatsing behoort hiermede tot het verleden.
Aan het Implanonstaafje zelf is 15 mg bariumsulfaat toegevoegd voor röntgenherkenning. Ook in settings waar geavanceerde diagnostische mogelijkheden ontbreken kan nu middels röntgenopnames in twee richtingen het staafje zichtbaar worden gemaakt.

lees meer...

^

Koperspiraal T-safe Cu 380A weer verkrijgbaar
Na een afwezigheid van meer dan 20 jaar is het T Cu 380A koperspiraaltje, dat wereldwijd als referentiespiraaltje bij IUD studies wordt gebruikt, in Nederland verkrijgbaar als T-safe Cu 380A QL (Quick Load).
Het Quick Load insertie systeem is gekozen vanwege de hierdoor vereenvoudigde inbrengprocedure.
De T-safe Cu 380A is als eerste koperIUD toegelaten voor een intra-uteriene verblijfsduur van 10 jaar.

lees meer...

^

Contact voor de pers
dr.R.J.C.M.Beerthuizen, directeur Stichting Anticonceptie Nederland. Tel: 06 1805 9484
 
Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen en u heeft zich daar nog niet voor aangemeld vul dan het formulier in op de nieuwspagina.
Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen stuur dan een mailtje:  

^

home