Onderwijs

De belangrijkste doelstelling van de Stichting Anticonceptie Nederland (SAN) is het bevorderen van de kennis omtrent anticonceptie. Een van de middelen om die doelstelling te verwezenlijken is het geven van voorlichting over de mogelijkheden van anticonceptie in zo breed mogelijke zin. De inhoud van deze website vormt hiertoe een aanzet. 

Anticonceptie en in het verlengde daarvan voorlichting over de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) is een wezenlijk onderdeel geworden van het onderwijs aan leerlingen in de pre-puberale fase. 

Ten behoeve van de voorlichting over anticonceptie heeft de SAN een voorlichtingsbrochure beschikbaar, waaraan tevens een keuzehulp voor het maken van een individuele en verantwoorde keuze is toegevoegd. Deze folder kan in pdf formaat worden gedownload (ca. 420 kB) of via het aanvraagformulier ten behoeve van de voorlichting op school worden aangevraagd. De folders worden gratis op aanvraag toegezonden.

Lespakketten ten behoeve van het onderwijs (leerjaar 2 en 3 vmbo) zijn tegen betaling verkrijgbaar bij SOA AIDS Nederland. Het betreft een viertal pakketten: 

Lespakket Lang Leve de Liefde
Lespakket loverboys met videoclip
Klein, maar niet fijn - soa-practicum VMBO
Voorlichtingspakket over relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor het jeugdwelzijnswerk

Ook de Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit, heeft meerdere brochures beschikbaar >>>

Graag vragen wij uw medewerking bij het samenstellen van een assortiment aan artikelen en produkten ten behoeve van het onderwijs. Gedacht wordt aan een demonstratiepakket met voorbeelden van verschillende vormen van anticonceptie; cd-rom met powerpoint presentaties, voorzien van begeleidende teksten; dia-series samen te stellen uit een te presenteren selectie. Bovendien zijn we benieuwd of uw instelling bereid is in dergelijke produkten te investeren  in de vorm van aankoop, lease of huur van dergelijke produkten. Het invullen van onderstaande vragenlijst wordt zeer op prijs gesteld!! 

Vragenlijst

Als de Stichting Anticonceptie Nederland een onderwijspakket aanbiedt overweegt uw instelling dan gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van aankoop, lease (langdurig gebruik) of huur (kortdurig gebruik) van artikelen uit het aangeboden assortiment? 
Welke artikelen vindt U in het aan te bieden assortiment  thuis horen? Meerdere keuzes toegestaan. Maakt U meer dan 1 keuze houdt U dan de Ctrl-toets tijdens de selectie ingedrukt.
Als U (ook) andere artikelen in het assortiment zou willen opnemen, welke dan? Ik zou graag ook de volgende artikelen in het onderwijsassortiment willen zien:
Als uw instelling overweegt te investeren in aankoop, lease en/of huur van materialen waar gaat de voorkeur dan naar uit?
Wilt U bericht als het onderwijsassortiment beschikbaar komt?
Als U bericht wenst vul dan de volgende gegevens in:
Persoonlijke gegevens Gegevens onderwijsinstelling

naam:

naam:

voornaam: adres:
e-mail: postcode:
plaats:

Hoe wilt U bericht worden:

 

home copyright disclaimer privacy