Recept morning after pil

(aanvraagformulier)

Op 9 december 2004 heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een persbericht doen uitgaan met de verheugende mededeling dat de Norlevo uit de receptplicht is gehaald. Voor de volledige tekst van het persbericht wordt verwezen naar onze nieuwsbrief van 9 december.

Sinds eind januari 2005 is de nieuwe bijsluiter toegevoegd aan de Norlevo verpakkingen en is deze daadwerkelijk zonder recept verkrijgbaar bij de apotheek en bij de meeste drogisterijen.

De bijsluitertekst van de Norlevo is te downloaden vanaf deze website (326 kB):

Jongeren tot 21 jaar kunnen op recept de morningafterpil of noodpil nog vergoed krijgen. Ook sommige verzekeraars blijven de morningafter pil vergoeden mits op recept en afgeleverd via de apotheek. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. Om die reden zal het mogelijk blijven een gratis recept op naam vanaf deze site te downloaden. Let op: bent U 21 jaar of ouder en wordt de morningafter pil niet vergoed door uw verzekeraar dan geeft dit gratis recept niet het recht om ook de morningafter pil gratis te krijgen: U moet dan wel zelf de morningafter pil betalen! 

Het recept voldoet aan de wettelijke eisen. Dat betekent echter ook, dat we geen recepten mogen afgeven aan vrouwen die jonger zijn dan 16 jaar. Daar is officieel nog steeds toestemming van ouder(s) of voogd(es) voor nodig. Wij zijn niet in staat de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren. Bij de aanvraag van een recept vragen wij U dan ook aan te geven of de door U verstrekte gegevens juist zijn. De verantwoordelijkheid voor aflevering ligt -wettelijk- bij de apotheker. Van alle door de Stichting Anticonceptie Nederland verstrekte recepten wordt gedurende de daartoe gestelde wettelijke termijn een kopie bewaard in een medisch archief. Deze gegevens zijn beschermd door het medisch beroepsgeheim.

Er is voor jongeren geen receptplicht. Als gewoon betaald wordt is een recept ook voor jongeren niet nodig .

De morningafter pil kent geen contra-indicatie. Hierop is slechts één uitzondering: als op het moment van de noodzaak tot innemen er een actieve ontsteking is van de bloedvaten en/of er een actieve trombose of embolie bestaat mag de morningafter pil niet worden gebruikt.

Inmiddels is bekend uit landen als Engeland, Frankrijk en België, waar de morningafter pil al geruime tijd zonder recept verkrijgbaar is, dat het slikken van de morningafter pil geen complicaties veroorzaakt, het aantal ongewenste zwangerschappen en verzoek om abortus minder is geworden, per 80 verkochte verpakkingen 1 ongeplande zwangerschap wordt voorkómen en de aanwezigheid van de morningafter pil in de huisapotheek geen aanleiding is tot het toepassen van minder betrouwbare methoden van anticonceptie.

Wanneer U de morningafter pil nodig heeft staat beschreven bij: De morningafter pil. LEES DEZE PAGINA EERST VOORDAT U DE MORNINGAFTERPIL GAAT KOPEN OF EEN RECEPT AANVRAAGT DOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER! 

Aanvraagformulier voor gratis recept morningafter pil. (De velden met een * zijn verplicht)

Achternaam:*
Voorletters:*
Geboortedatum:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Telefoon:
e-mail:
Ik verklaar hierbij de morningafter pil uitsluitend te gebruiken als 'nood' pil:*
Ik heb gelezen wanneer ik de noodpil moet gebruiken:* (Lees alsnog)
Ik weet, dat ik de morningafter pil niet mag gebruiken als ik op het moment van gebruik last heb van ontstoken bloedvaten, trombose of embolie:*
Ik verklaar het recept voor de noodpil uitsluitend voor mezelf te gebruiken:*
Alle gegevens op dit aanvraagformulier zijn naar waarheid door mij ingevuld:*

De volgende informatie wordt anoniem verwerkt ten behoeve van onze statistiek:

Ik gebruik het recept omdat:*
Als u nu de noodpil nodig heeft, wat is de reden?
Ik pas de volgende vorm van anticonceptie toe:*
Opmerkingen:

 

   

N.B. Als U het recept afdrukt wordt automatisch een copie verstuurd naar de SAN

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 3 januari 2021

home copyright disclaimer privacy