Definitieve methoden: Sterilisatie

Inleiding | Hoe definitief is sterilisatie? | Man of vrouw? | AlternatievenWat vergoedt mijn verzekering: zie independer.nl

(zie ook: sterilisatie van de man en sterilisatie van de vrouw)

Inleiding

Sterilisatie is wereldwijd de meest toegepaste methode van definitieve anticonceptie. Van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd is wereldwijd 18% gesteriliseerd; van de mannen slechts 4%. Er zin grote regionale verschillen, mede een gevolg van een al dan niet restrictief overheidsbeleid. Zo is het percentage gesteriliseerde vrouwen in ontwikkelingslanden 21% vergeleken met 8% in de rest van de wereld. Voor sterilisatie bij de man geldt het omgekeerde: 4% in ontwikkelingslanden t.o.v. 7% in de meer ontwikkelde landen. Ook binnen Europa bestaan grote verschillen, zowel in wetgeving als in uitvoering van sterilisatie. Zo heeft in Zweden iedere vrouw van 25 jaar of ouder recht op sterilisatie op verzoek ongeacht of er kinderen zijn of niet en is in Frankrijk pas zeer recent het verbod op sterilisatie van de man opgeheven. In sommige Zuideuropese landen als Italië en Griekenland is het aantal gesteriliseerde paren < 1%!! In Nederland zijn bij 50% van de paren boven de 35 jaar één of beide gesteriliseerd: het hoogste aantal ter wereld! Ook de verhouding man/vrouw wijkt in Nederland af: jaarlijks worden meer mannen dan vrouwen gesteriliseerd. 

 

Hoe definitief is sterilisatie?

Als het besluit om zich te laten steriliseren is genomen moet men zich realiseren dat in beginsel de sterilisatie definitief is en er een situatie van blijvende onvruchtbaarheid is ontstaan. Aan de hormonale regulering van de vruchtbaarheid verandert echter niets, dit in tegenstelling tot sterilisatie bij dieren, waar meestal sprake is van castratie i.p.v. sterilisatie. Bij sterilisatie van man of vrouw wordt alleen de mogelijkheid van transport van eicel of zaadcel weggenomen: eicellen en zaadcellen worden nog wel geproduceerd. Theoretisch betekent dit dat herstel mogelijk is afhankelijk van de mogelijkheid tot opheffen van de gemaakte afsluiting. Kan de afsluiting worden opgeheven, dan is de kans op daaropvolgende vruchtbaarheid bij de vrouw aanzienlijk groter dan bij de man. Bij de man worden na de sterilisatie nogal eens antistoffen gemaakt tegen de eigen zaadcellen, waardoor de kans op vruchtbaarheid sterk afneemt. (Klik op independer.nl om na te gaan hoeveel je verzekeringsmaatschappij vergoedt bij een hersteloperatie)

 

Man of vrouw

De absolute risico's die verbonden zijn aan het uitvoeren van een sterilisatie zijn gering. Als echter de kans op complicaties bij sterilisatie van de vrouw wordt vergeleken bij die van de man is de kans op ernstige complicaties bij de vrouw ca. 20 keer groter dan bij de man. Dit is een gevolg van het feit, dat sterilisatie bij de vrouw doorgaans een intra-abdominale ingreep is en sterilisatie bij de man onder plaatselijke verdoving kan plaats vinden. Om een idee te geven: wereldwijd overlijden 1,5 tot 4 per 100.000 vrouwen t.g.v.de ingreep door complicaties bij de anaesthesie of t.g.v. een sepsis of bloeding. Bij 1 tot 6 vrouwen per 1000 treden beschadigingen op aan darm, ureter, blaas of bloedvaten. Bij de man komt soms een nabloeding of een plaatselijke infectie voor.

Door de opkomst van de hysteroscopisch uit te voeren sterilisatie bij de vrouw, zoals bij de Essure® methode, is de kans op complicaties t.g.v. de ingreep net als bij de man verwaarloosbaar klein geworden.

 

Alternatieven

Er bestaan goede alternatieven voor sterilisatie die de betrouwbaarheid van sterilisatie benaderen of soms zelfs nog betrouwbaarder zijn. Bovendien zijn deze alternatieve methoden reversibel, hetgeen betekent, dat na het stoppen met de methode de vruchtbaarheid weer snel terugkeert. Gedacht kan worden aan de Mirena, de Implanon en het koperimplantaat de Gynefix.

 

Overzicht betrouwbaarheid definitieve methoden

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 26 februari 2016

home copyright disclaimer privacy