Anticonceptie: vernieuwend, verrassend, verruimend

Verslag wetenschappelijk symposium op vrijdag 17 oktober 2003 (inleiding)

sessie 1 | sessie 2 | workshops | presentaties (pps) 

Samenvatting debatten op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober 2003

mediaforum | de morningafter pil zonder recept | allochtonen, anticonceptie en seksuele gezondheid 

Sessie 1: Epidemiologie/Morning After Pil

Trends in anticonceptiegebruik en SOA-preventie | Abortus in Nederland: recente ontwikkelingen | Morning After Pil zonder recept: Luxe of noodzaak

Rik van Lunsen (mede namens Lars van Dalen), AMC, Amsterdam: Trends in anticonceptiegebruik en SOA-preventie (presentatie>>>)
Tot 1998 werden nergens ter wereld zo weinig ongewenste kinderen geboren, waren er zo weinig tienermoeders, waren de aantallen abortus provocatus zo laag en was het effectief gebruik van anticonceptie zo hoog als in Nederland. Onder meer door het afnemen van de aandacht van professionals voor anticonceptie (en SOA preventie) en de sluiting van de Rutgershuizen voorafgegaan door het staken van de voorlichtingsactiviteiten van de Rutgersstichting is Nederland inmiddels zijn leidinggevende positie kwijt geraakt. Het anticonceptie gebruik daalt, abortuscijfers zijn ten opzichte van de jaren negentig anno 2003 verdubbeld, SOA cijfers stijgen en tienermoeders zijn niet langer een non- issue.
Jany Rademakers, UMC, Utrecht: Abortus in Nederland: recente ontwikkelingen (presentatie>>>)
Uit gegevens van de Geneeskundige Hoofdinspectie en de landelijke abortusregistratie van het afgelopen decennium blijkt dat het aantal abortussen in Nederland sinds het begin van de jaren negentig stelselmatig toeneemt. In de samenleving zijn duidelijke risicogroepen met betrekking tot ongewenste zwangerschap en abortus te onderscheiden: jongeren, allochtone vrouwen, vluchtelingen en asielzoekers. Onderzoeksdata die meer inzicht geven in de problematiek bij deze groepen zullen worden besproken.
Elisabeth Aubény, Parijs: Morning After Pil zonder recept: Luxe of noodzaak (presentatie>>>)

Sinds 4 jaar is de morningafter pil nu in Frankrijk zonder recept verkrijgbaar in apotheken. Sinds 3 jaar wordt de morningafterpil ook verstrekt op scholen door een verpleegkundige. Voor jongeren wordt de morningafter pil sinds 6 maanden gratis verstrekt in apotheken zonder identificatieplicht. Er hebben zich sinds de liberalisering van het beleid geen problemen voorgedaan en het aantal aanvragen voor abortus daalde voor het eerst in 2000.

home copyright disclaimer privacy