De toekomst

 

Inleiding - (nog) niet in Nederland - De mannenpil - Vaccinatie - Eens per maand pil

 

Inleiding

De ontwikkeling van nieuwere vormen van anticonceptie blijft nodig om de beschikbare middelen nog effectiever en veiliger te maken dan de nu beschikbare. Door te kijken naar de research van heden is het mogelijk een kijkje in de toekomst te nemen. Voor de Nederlandse situatie is het ook van belang te kijken wat de ontwikkelingen zijn in de rest van Europa. Het blijkt dat sommige nieuwigheden niet in Nederland worden geďntroduceerd, eenvoudigweg omdat de afzetmarkt te gering wordt geacht. Het is te hopen, dat door de politieke ontwikkelingen binnen de Europese Unie en door toenemende samenwerking binnen de als regel zelfstandig opererende nationale vestigingen van grote farmaceutische bedrijven ook het assortiment aan anticonceptieve producten in Nederland zal toenemen, zodat de individuele gebruik(st)er nog meer dan nu het geval is een op maat gesneden keuze kan maken.

 

In Europa verkrijgbaar (nog) niet in Nederland

De mannenpil

Voor de man wordt momenteel ook een anticonceptiepil ontwikkeld. Deze pil bevat een stof, die de productie van testosteron tegengaat en op deze wijze de produktie van zaadcellen verhindert. Een nadeel hierbij is dat ook de potentie hierdoor afneemt. Om dit probleem op te lossen is het nodig maandelijks een injectie te geven met een van het testosteron afgeleid preparaat, wat voldoende is om de potentie te behouden zonder de produktie van zaadcellen weer op gang te brengen. Overigens is het zeer waarschijnlijk dat de mannenpil geen echte pil wordt maar eerder een implantaat met een langdurige afgifte van hormonen. Men heeft lang gedacht dat de mannen geen pil zouden willen slikken. Uit recent onderzoek blijkt echter dat in stabiele relaties de man, indien hij voldoende gemotiveerd is om zijn bijdrage te leveren aan een goede gezinsplanning, even piltrouw is als zijn vrouwelijke partner. In 2004 werd een onderzoek opgestart met een mannenpil: een combinatie van een implantaat (Implanon) en een driemaandelijkse testosteroninjectie. In 2007 werd dit onderzoek beëindigd wegens gebruikersonvriendelijkheid.

 

Na jaren van stilte is er weer nieuwe hoop met de ontwikkeling van een in beginsel reversibele niet-hormonale vorm van anticonceptie: Vasalgel. Hierbij wordt gel in de zaadleiders gespoten, die tijdelijk worden afgesloten. De gel kan weer verwijderd worden en blijkt bij dierproeven te werken. Bij mannelijke proefpersonen starten testen eind 2016-begin 2017. Als de testen succesvol verlopen dan kan het op zijn vroegst in 2018 op de markt komen.

 

Vaccinatie tegen zwangerschap

Gezocht wordt naar een mogelijkheid middels HCG-vaccinatie antistoffen tegen zwangerschap te ontwikkelen. Probleem hierbij is een dosering te vinden die betrouwbare anticonceptie biedt, maar waarbij het mogelijk blijft de 'bescherming' tegen zwangerschap op ieder gewenst moment te stoppen.

 

Eens per maand pil

Onderzocht wordt of het mogelijk is om met het eenmalig innemen van bijv. een anti-progestatieve stof in de tweede cyclushelft zwangerschap te voorkómen. Dit is bijv. mogelijk gebleken met mifepriston, maar het grote nog niet opgeloste nadeel is de onvoorspelbaarheid van de daaropvolgende menstruatie, zodat dit veel onrust met zich meebrengt.

(terug naar hormonale anticonceptie)

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 22 november 2016

home copyright disclaimer privacy